Author Archives: blogtonghop365.edu.vn

Phát hiện sớm bệnh lý túi thừa đại tràng phòng ngừa biến chứng

Phần lớn người có túi thừa đại tràng không có triệu chứng, hoặc có các triệu chứng rất mơ hồ, thường được phát hiện tình cờ khi chụp bụng hoặc soi đại tràng. Bệnh lý túi thừa đại tràng cần phát hiện sớm Túi thừa đại tràng là bệnh lý hay gặp ở các nước […]