Author Archives: phongkhamdalieuthudo.vn

Những ứng viên sáng giá cho giải Nobel Y học 2019

Các nghiên cứu về di truyền học được dự đoán chiến thắng giải năm nay. Miễn dịch học, ung thư, bệnh truyền nhiễm có ít cơ hội hơn. Giải Nobel Y học đã được trao 216 lần từ năm 1901 đến 2018. Năm nay, giải sẽ được công bố ngày 7/10. David Pendlebury đến từ […]